Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - PRAWA KOBIET

Kliknij w tytuł rozwiązania pod tematem, aby przejść do szczegółów.

Możesz też wybierać tematy i rozwiązania z listy wątków poniżej.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów tematycznych będzie uzupełniany o kolejne tematy. Możecie je zgłaszać do Rady Konsultacyjnej, na adres: 
kobiety@strajkkobiet.eu

Temat 1: Precz z pseudo-wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej

Sędziowie nie muszą wykonywać pseudo-wyroku

Lekarze nie muszą wykonywać pseudo-wyroku 

Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie życia matki to wciąż legalny zapis

Ochrona lekarzy i sędziów, którzy odmówią wykonania pseudo-wyroku

Obowiązek szpitali do kierowania pacjentek do placówek, które wykonują aborcję 

Wszczęcie przez Komisję Europejską sprawy o bezprawne zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego

Petycje do Parlamentu Europejskiego o naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Skargi indywidualne do Komitetu Praw Człowieka ONZ

Skargi indywidualne do Komitetu Przeciwko Torturom

Temat 2: Zostajemy w Konwencji Stambulskiej

Wszczęcie przez Komisję Europejską sprawy o zniszczenie Trybunału Konstytucyjnego

Śledztwo na temat Ordo Iuris

Dymisja ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Mobilizacja opozycji w Sejmie i Senacie na czas procedowania ustawy

Temat 3: Prawidłowa implementacja zapisów Konwencji Stambulskiej

Wsparcie wyboru na nowego RPO osoby, która będzie deklarowała działania na rzecz wprowadzenia zapisów konwencji

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Transparentne, obiektywne i inkluzyjne kryteria przyznawania środków na granty w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Nowa definicja gwałtu

Temat 4: Parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej

Dołączenie do zespołu jak największej liczby parlamentarzystek, które przegłosują nowy zarząd

Utworzenie przez parlamentarzystki alternatywnego zespołu o tematyce opieki okołoporodowej

Temat 5: Pomoc w otrzymywaniu alimentów

Objęcie wszystkich rodzin samodzielnych rodziców pomocą z Funduszu alimentacyjnego

Rozszerzenie katalogu spraw pilnych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o sprawy dotyczące alimentów

Wprowadzenie procedury alimentów natychmiastowych i tabel alimentacyjnych, które pozwolą na ustalenie ich bez rozprawy

Stosowanie art. 209 Kodeksu Karnego przez policję i prokuratorów

O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Definicja gwałtu
402 replies Last active January 15th, 2021 22:14
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Śledztwo na temat Ordo Iuris
160 replies Last active January 15th, 2021 22:14
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO. Przerwanie ciąży ze względu na zagrożenie życia matki
158 replies Last active January 15th, 2021 22:14
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
60 replies Last active January 15th, 2021 22:14
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Sędziowie nie muszą wykonywać pseudo-wyroku
144 replies Last active January 15th, 2021 22:13
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Lekarze nie muszą wykonywać pseudo-wyroku
92 replies Last active January 15th, 2021 22:13
O
Temat: PRECZ Z PSEUD-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Szpitale muszą informować o placówkach, gdzie można dokonać aborcji
112 replies Last active January 15th, 2021 22:13
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Stosowanie art. 209 Kodeksu Karnego
58 replies Last active January 15th, 2021 22:13
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Rozszerzenie katalogu spraw pilnych o sprawy dotyczące alimentów
39 replies Last active January 15th, 2021 22:13
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Wsparcie wyboru na nowego RPO
71 replies Last active January 15th, 2021 22:13
O
Temat: PRECZ Z PSEUD-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Ochrona lekarzy i sędziów
84 replies Last active January 15th, 2021 22:12
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Skarga do Komitetu Przeciwko Torturom
56 replies Last active January 15th, 2021 22:12
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Wszczęcie przez Komisję Europejską sprawy o bezprawne zniszczenie TK
85 replies Last active January 15th, 2021 22:12
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Skarga do Komitetu Praw Człowieka
63 replies Last active January 15th, 2021 22:12
O
Temat: PRECZ Z PSEUDO-WYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ. Petycje do Parlamentu Europejskiego
80 replies Last active January 15th, 2021 22:12
O
Temat: PARLAMENTARNY ZESPÓŁ ds. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Utworzenie przez parlamentarzystki alternatywnego zespołu
62 replies Last active January 15th, 2021 22:07
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Alimenty natychmiastowe i tabele alimentacyjne
62 replies Last active January 15th, 2021 22:07
O
Temat: PARLAMENTARNY ZESPÓŁ ds. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ. Dołączenie do zespołu jak największej liczby parlamentarzystek
75 replies Last active January 15th, 2021 22:07
O
Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ: Środki na granty w ramach Funduszu Sprawiedliwości
53 replies Last active January 15th, 2021 22:06
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Mobilizacja opozycji w Sejmie i Senacie
66 replies Last active January 15th, 2021 22:06
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Dymisja Ziobry
149 replies Last active January 15th, 2021 22:06
O
Temat: POMOC W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW. Objęcie wszystkich rodzin samodzielnych rodziców pomocą z Funduszu Alimentacyjnego
58 replies Last active January 15th, 2021 22:05
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Wszczęcie przez Komisję Europejską sprawy o zniszczenie TK
67 replies Last active January 15th, 2021 22:05
O
Temat: NIE DLA WYJŚCIA Z KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Przez 16 dni wyrażamy nasze poparcie dla Konwencji
3 replies Last active January 15th, 2021 22:05
O
Postulat 1: PRECZ Z PSEUDOWYROKIEM TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO JULII PRZYŁĘBSKIEJ!
21 replies Last active December 10th, 2020 19:02
O
Postulat 5: POMOC RODZINOM W OTRZYMYWANIU ALIMENTÓW
6 replies Last active December 6th, 2020 20:03
O
Postulat 4: ROZWIĄZANIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU ds. OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
6 replies Last active December 6th, 2020 20:03
O
Postulat 3: ŻĄDAMY PRAWIDŁOWEJ IMPLEMENTACJI ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ
8 replies Last active December 6th, 2020 19:03
O
Postulat 2: ZOSTAJEMY W KONWENCJI STAMBULSKIEJ
10 replies Last active December 6th, 2020 19:02