Loomio

Ogólnopolski Strajk Kobiet - PRACA

Kliknij w tytuł rozwiązania poniżej, aby przejść do szczegółów.

Możesz też wybierać tematy i rozwiązania z listy wątków poniżej.


Aby zacząć oceniać rozwiązania lub dodawać swoje kliknij "dołącz do grupy" lub "join group" poniżej.


Każdy z obszarów tematycznych będzie uzupełniany o kolejne tematy. Możecie je zgłaszać do Rady Konsultacyjnej, na adres: praca@strajkkobiet.eu

Temat 1: Dość śmieciówek i niestabilności pracy

Uspołecznienie kontroli pracy

Temat 2: Koniec z darmowymi i półdarmowymi stażami

Równy start

Ochrona przed wyzyskiem

Walka o prawa

Kontrola

Zabezpieczenie na przyszłość

Temat 3: Ochrona matek pokrzywdzonych ustawą covidową

Zmiana ustawy

Temat 4: Dość dyskryminacji kobiet na rynku pracy

Odbudowanie siatki publicznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Temat 5: Obowiązek jawności płac

Wprowadzenie jawności płac

O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Zabezpieczenie na przyszłość
53 replies Last active January 15th, 2021 22:14
O
Temat: OBOWIĄZEK JAWNOŚCI PŁAC: Wprowadzenie jawności płac
107 replies Last active January 15th, 2021 22:14
O
Temat: DOŚĆ ŚMIECIÓWEK: Uspołecznienie kontroli pracy
128 replies Last active January 15th, 2021 22:11
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Ochrona przed wyzyskiem
13 replies Last active January 15th, 2021 22:11
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Kontrola
51 replies Last active January 15th, 2021 22:11
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Równy start
81 replies Last active January 15th, 2021 22:10
O
Temat: OCHRONA MATEK POKRZYWDZONYCH USTAWĄ COVIDOWĄ: Zmiana ustawy
31 replies Last active January 15th, 2021 22:09
O
Temat: KONIEC Z DARMOWYMI STAŻAMI: Walka o prawa
43 replies Last active January 15th, 2021 22:07
O
Temat: DOŚĆ DYSKRYMINACJI KOBIET NA RYNKU PRACY: Odbudowanie siatki publicznych instytucji opiekuńczo-wychowawczych
76 replies Last active January 15th, 2021 22:04
O
Postulat 4: Dość dyskryminacji kobiet na rynku pracy
5 replies Last active December 4th, 2020 16:03
O
Postulat 2: Poprawa sytuacji młodych ludzi na rynku pracy
14 replies Last active December 4th, 2020 16:03
O
Postulat 5: Jawność płac
3 replies Last active December 4th, 2020 16:02
O
Postulat 3: Ochrona matek pokrzywdzonych ustawą covidową.
2 replies Last active December 4th, 2020 15:03
O
Postulat 1 : Walka ze śmieciowym zatrudnienieniem.
2 replies Last active December 4th, 2020 15:03
O
Postulat 1: Walka ze śmieciowym zatrudnienieniem
0 replies Last active December 1st, 2020 15:13