Loomio

Serbian language

NZ
Novica Zivkovic Public Seen by 372

Ovde javite sve greške koje uočite, a koje se tiču srpskog jezika.
Stavite link do mesta na kome se pojavljuje greška i iskopirajte sporni tekst u jedan komentar. To će nam pomoći da brzo proverimo navode i ispravimo sporni tekst.

:) Hvala na angažovanju

NZ

Novica Zivkovic Fri 12 Aug 2016

Sve što se odnosi na kontekst prevoda je ovde https://www.loomio.org/d/1Fjsx4H7/kontekst-prevoda