Loomio

Commons Transitieplan: RUIMTE

TDG
Thomas de Groot Public Seen by 8

Bij het maken van een Amsterdams Commons Transitieplan begint ons verhaal bij het Recht op Stad en hoe we met elkaar de publieke ruimte inrichten. Die ruimte is van ons allemaal en heeft duizend-en-een functies. Maar veel van de ruimte wordt door de markt opgeslokt, verkaveld. Om de stad als commons te zien moet je beginnen bij de ruimte. Hoe toegankelijk is de publieke ruimte voor ons?

Het gesprek daarover vindt hieronder plaats, dat is leidend voor het schrijf- en redactieproces van de ruwe draft die als startpunt kan dienen voor ons gezamenlijk schrijfproces.

Hoe draag je bij en schrijf je mee?

1) Lees de ruwe draft.

2) Heb je een voorstel voor een aanpassing of toevoeging? Maak het voorstel hieronder met behulp van de Proposal-knop. Kies bij Options voor 'Consent, Abstain, Objection'. Belangrijk: laat zien op welke paragraaf je voorstel van toepassing is en wees beknopt en concreet.

3) De andere co-auteurs en commoners geven input op je voorstel. Bezwaren (Objections) tellen alleen met een goed argument. Als er geen bezwaren meer zijn, bereiken we consent.

4) Bij consent doe jij, de voorsteller, zelf de aanpassing in het tekstdocument Ruimte en koppel je terug wanneer je dat gedaan hebt. De co-auteurs doen een definitieve check.

KA

kaskantine@gmail.com Wed 2 Sep

Amsterdammers kunnen op twee manieren aanspraak maken op het recht om openbare ruimte op eigen initiatief en op een eigen manier in te richten: via right to challenge,(Maar nog niet uitgewerkt) en via de regeling "groen in de buurt" . De Kaskantine wil hier een derde manier aan toevoegen: het klimaatadaptief grondhuurcontract (motie in behandeling). Hierin neemt een buurtinitiatief een stuk grond over inclusief beheerstaken die anders voor rekening vande gemeente zouden zijn. Deze drie manieren zouden verder geanalyseerd en geevalueerd moeten worden om verder strategische stappen te ondernemen voor de ontwikkeling van commoning van openbare ruimte in Amsterdam.

J

Jens Mon 7 Sep

Dank, Menno. Deze toevoeging, het grondhuurcontract, hoort dan bij paragraaf 5: Kansrijke Aanpakken in de tekst, niet? Alle lezers/meeschrijvers zijn van harte welkom op dit voorstel in te gaan. Iets verder in het proces gaan we dan op zoek naar consent.

J

Jens Mon 7 Sep

Het right to challenge staat overigens ook (nog) niet in de tekst.

KA

kaskantine@gmail.com Mon 7 Sep

Moet ik het dan herkenbaar aanvullen?In ander kleintje ofzo?
Grt
Menno

J

Jens Thu 24 Sep

Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt..

KA

kaskantine@gmail.com Thu 24 Sep

Sorry autocorrectie; ik bedoel ander kleurtje!

Item removed

Item removed