Loomio

Temat: PRAWIDŁOWA IMPLEMENTACJA ZAPISÓW KONWENCJI STAMBULSKIEJ. Definicja gwałtu

O
oskmp Public Seen by 536

W kwestii ochrony ofiar przemocy polskie prawo jest wciąż bardzo ułomne. Polska ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nie uwzględnia przemocy ekonomicznej w taki sposób, by można było ją traktować jako osobną formę przemocy i w związku z tym ścigać. Nie mamy też ochrony świadków przemocy, szczególnie dzieci. Nie mamy ochrony przed byłymi partnerami i mężami. O tym wszystkim, czego nam brakuje, mówi Konwencja, dlatego tak ważna jest jej prawidłowa implementacja zapisów konwencji.


Rozwiązanie:Wprowadzenie nowej definicji gwałtu.

Wg konwencji warunkiem stwierdzenia gwałtu jest brak zgody na seks. Konieczna jest zmiana definicji gwałtu na: „Gwałt to seksualna penetracja waginalna, analna lub oralna ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmiotem bez jej zgody".

Aktualizacja z 29.12.2020:

Podejmujemy próbę zaproponowania Wam projektu zmiany archaicznej definicji gwałtu zawartej w polskim kodeksie karnym - opieramy się na szerokiej definicji przemocy seksualnej zawartej w Konwencji Stambulskiej. Poprzednia nasza propozycja nie obejmowała wielu ważnych aspektów przemocy seksualnej - kolejna uwzględnia Wasze głosy i reakcje w tej sprawie. Dajcie nam znać, co myślicie!

Nowa propozycja definicji:

Gwałtem (zgwałceniem w rozumieniu prawnym) jest dokonanie lub doprowadzenie do stosunku seksualnego lub innej czynności o charakterze seksualnym wobec innej osoby przy braku jej świadomej zgody, w szczególności z użyciem przymusu, podstępu, groźby, zastraszenia, z wykorzystaniem niewiedzy lub wpływu środków psychoaktywnych. 

Przy czym za stosunek seksualny lub czynność o charakterze seksualnym uznajemy: 

 • Penetrację waginalną, analną lub oralną o charakterze seksualnym ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmiotem.

 • Dokonywanie innych czynności o charakterze seksualnym wobec innej osoby lub doprowadzenie innej osoby do poddania się innej czynności o charakterze seksualnym lub dokonania tej czynności (również wobec sprawcy).

 • Doprowadzenie innej osoby do podjęcia stosunku seksualnego lub czynności o charakterze seksualnym wobec osoby trzeciej.

A za zgodę uznajemy dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli na każdym etapie stosunku seksualnego lub czynności o charakterze seksualnym, przy czym osoba udzielająca zgody musi być uprawniona do jej udzielenia, a wyrażenie zgody musi być wynikiem swobodnej i świadomej decyzji tej osoby.

Kliknij tutaj i przejdź do głosowania w sprawie poprawionej definicji gwałtu.


Poniżej możesz:

 • ocenić tę propozycję rozwiązania (odpowiadając na pytanie w ankiecie),

 • skomentować tę propozycję rozwiązania lub zaproponować własne rozwiązanie w tym obszarze(korzystając z opcji "Komentarz").

O

oskmp started a poll Mon 21 Dec 2020

Jak oceniasz tę propozycję rozwiązania? Dotyczy pierwszej zaproponowanej definicji gwałtu. Closed Tue 29 Dec 2020

Outcome
by Strajk Tue 29 Dec 2020

Zaproponowana definicja nie obejmowała wielu ważnych aspektów przemocy seksualnej. Została oceniona Zdecydowanie źle przez 146 osób z 208 głosujących. Na podstawie komentarzy od osób została zaproponowana nowa definicja i otwarte nowe głosowanie nad zmienioną i poszerzoną definicją.

Głosowanie dotyczy definicji: „Gwałt to seksualna penetracja waginalna, analna lub oralna ciała innej osoby jakąkolwiek częścią ciała lub przedmiotem bez jej zgody"

Zaznacz odpowiedź najbliższą Twojej ocenie tego rozwiązania.
W polu "Uzasadnienie" możesz wpisać swoje argumenty za lub przeciw temu rozwiązaniu oraz komentarze do niego.

44 - Zdecydowanie dobrze
5 - Raczej dobrze
3 - Ani dobrze, ani źle
9 - Raczej źle
137 - Zdecydowanie źle
M

Mateusz Tue 22 Dec 2020

Zdecydowanie źle

W sytuacji a) kobieta jest w szoku/jest nieasertywna/czuje się zagrożona to się sprawdzi.Będzie pogwałceniem praw w sytuacjach b)kobieta nie wie czego chce i nie hamuje inicjacji, potem to interpretuje jako gwałt i c)kobieta chce seksu, ale wykorzystuje to jako środek manipulacji, że nie wyraziła werbalnej zgody. Czy przez gwałcicieli i ze strachu przed nimi, chcecie zabić magię seksu?Trenować asertywność by powiedzieć "nie" można przez darmowe treningi/terapie organizowane przez gminy.

G

Gingeruby Tue 22 Dec 2020

Zdecydowanie dobrze

Gwałt to też psychiczna przemoc, nie tylko fizyczna. Taki zapis również powinien zostać wprowadzony

SG

Syl Ga Tue 22 Dec 2020

Zdecydowanie dobrze

Z uwzględnieniem w def przemocy psychicznej oraz zaostrzeniem kar za czyn zabroniony i lepszą ochroną ofiar i świadków.

EK

Edward Kasalovitz Tue 22 Dec 2020

Zdecydowanie dobrze

Oczywista oczywistosc, im szybciej zapisana w prawie, tym lepiej dla wszystkich.

WB

wziątek bogdan Tue 22 Dec 2020

Ani dobrze, ani źle

Powinne byc jeszcze dodane inne czynnosci moim zdaniem.Przecież jesli ofiara wykonuje w odniesieniu do sprawcy innczynności seksualne to skutki psychiczne i trauma są identyczne podobnie jak okoliczności.Więc jeśli ofiara jest zmuszona do wykonywaniaczynności seksualnych ręką stopą piersiami to powinno byc to uznawane za gwalt

M

Malina Wed 23 Dec 2020

Raczej dobrze

należy dodać : popełnione wobec ofiary z użyciem przemocy, przymusu, groźby lub zaskoczenia (w tym ostatnim przypadku ofiara zostaje oszukana przez przebiegłość agresora)

K

kamilm119 Wed 23 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Skupia się tylko na penetracji, nie uwzględnia ekwiwalentnych czynności

PK

Paulina Kurowska Wed 23 Dec 2020

Ani dobrze, ani źle

To zgoda a nie nie zgoda powinna być wyrażona!

Jeżeli zostaniemy z proponowana definicja, nadal gwalciciel będzie bezkarny bo ofiara nie krzyczała wystarczająco głośno albo nie uciekała wystarczająco szybko.

AA

AS Andrzejewski Wed 23 Dec 2020

Raczej źle

Uważam, że inne czynności seksualne, na które nie wyraża się zgody też powinny kwalifikować się jako gwałt. Na przykład: zmuszenie kogoś do masturbacji, albo ejakulacja na inną osobę.

P

Piotr Thu 24 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Pozostawia to pole do nadużyć. Jak zdefiniować zgodę? Takie rzeczy się czuje kiedy dochodzi do zbliżenia i będą nie do zweryfikowania na sali sądowej, a należy pamiętać z jak dużym ostracyzmem spotyka się osoba oskarżana o gwałt już przed wydaniem wyroku. Taka definicja sprawi że kobieta(albo mężczyzna)będzie mogła w interpretować swoją decyzję na drugi dzień jeśli nie wyraziła głośno swojej zgody, mimo tego że partner widział u niej chęć zbliżenia i nie dała znać że sobie tego nie życzy

M

Maria Sat 26 Dec 2020

Raczej dobrze

Dobrze, ale definicja jest zbyt wąska.

R

Roman Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Dlaczego tylko penetracja??? To niebezpieczne zawężenie pojęcia gwałtu.

M

Mateusz Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Dlaczego nie po prostu „każda czynność seksualna wykonana drugiej osobie bez jej wyraźnej, nieprzymuszonej zgody”? Gwałt ma więcej oblicz niż penetracja.

B

B Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

(ten komentarz zawiera obrazowe opisy gwałtu) Są również inne sytuacje które można nazwać gwałtem. Jeśli ktoś np jest zmuszany do masturbacji przez gwałciciela, ocieranie się genitaliami o drugą osobę BEZ penetracji to też gwałt. Zawężenie do samej penetracji mogło by prowadzić do ignorowania innych sytuacji w których ktoś zostal wykorzystany, i do dalszych upokorzeń ofiar które musiałyby usprawiedliwiać czemu uważają za gwałt sytuację w której nie doszło do penetracji

I

Ida Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

gwałt nie musi wiązać się z penetracją, to wszystkie czynności seksualne przeprowadzone bez zgody - i to zgoda powinna byc wyrażona w jasny, jednoznaczny sposób,żeby uniknąc sytuacji w której gwałt na kimś nieprzytomnym nie bedzie liczony, bo przeciez ofiara nie protestowała

K

Karolina Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Wyklucza osoby trans i niebinarne, wyklucza cis mężczyzn. Prościej jest dać brak zgody po prostu, niezależnie od płci i narządów płciowych + zapis, że nie ma zgody w takich i takich okolicznościach, zresztą wystarczy to potraktować podobnie, jak zgodę po upojeniu alkoholowym czy narkotykach, są pewne okoliczności kiedy zgoda w pełni świadomości i chęci nie jest możliwa

APB
Zdecydowanie źle

Gwałt to czynność seksualna (po co się rozdrabniać?) wykonana na innej osobie, zmuszenie lub nakłonienie danej osoby do czynności seksualnych na sobie, lub na innej osobie, bez zgody tej osoby, lub gdy zgoda uzyskana została poprzez przemoc, lub manipulację, lub gdy zgoda utracona została poprzez zmianę stanu świadomości tej osoby od momentu uzyskania zgody w taki sposób, że nie będzie możliwe ponowne uzyskanie zgody w sposób świadomy.

DG

Dominika G Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

co??! gwałt to nie tylko penetracja

ZS

Zuzanna Sondowska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to KAŻDA czynność seksualna wykonana bez świadomej zgody osoby nie zależnie od rodzaju tej czynności czy posiadanych genitaliów. Najlepiej dookreślić istniejąca definicje, zamiast tworzyć nową bardzo ograniczającą

Z

Z Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

(cw opisy nadużyć seksualnych)Mega cząstkowa definicja, przecież gwałt ma wiele oblicz, a nie tylko penetrację? Co ze zmuszaniem do innych czynności seksualnych niż penetracja? Gwałt to zmuszenie do wykonania jakichkolwiek czynności seksualnych bez czyjejś zgody, z penetracją czy bez. Wyobrażacie sobie np, że ktoś robi osobie z penisem handjoba wbrew woli tej osoby, ta idzie to zgłosić i dowiaduje się, że to nie gwałt, bo nie było penetracji?

Z

Łukasz Zimmerman Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

To krzywdząca, nieobejmująca wiele czynności definicja.

JD

Jan Dwuklik Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to KAŻDA czynności seksualna wykonana bez świadomej zgody osoby, nie zależnie od rodzaju tej czynności, czy posiadanych genitaliów. Po co to rozdrabnianie i robienie szczegółowej listy? Poza tym gwałcić można bez penetracji, ten zapis jest absurdalny.

MZ

Michał Ziemski Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Jest to definicja za wąska. Wykluczająca sytuację gwałtu na osobie trans z penisem lub na cis mężczyźnie (to osoba gwałcąca może być penetrowana w tej sytuacji). Gwałty osoby z waginą na osobie z penisem nie łapią się pod tę definicję zgwałcenia.

BM

Barbara Mądra Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Takie sformułowanie wyklucza:

 1. osoby z penisami (transkobiety które nie miały operacji genitaliów, transmeżczyzn po takiej operacji i cismeżczyzn), które zostały zgwałcone poprzez zmuszenie do penetrowania kogoś.

 2. Osoby które zostały zmuszone do penetrowania kogoś przedmiotem.

 3. Osoby zmuszone do seksu bez penetracji np. do wykonania stosunku oralnego osobie z waginą lub do stymulacji rękami

KJ

Karolina J Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja! To wszystkie aktywności seksualne bez zgody którejs ze stron

KW

Karolina Wiśniewska Sat 26 Dec 2020

Raczej źle

Gwałt to nie tylko penetracja.

A

Agnieszka Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Kpina. KAZDA CZYNNOŚĆ SEKSUALNA BEZ ZGODY TO GWALT, NAWET POCAŁUNEK

K

Kamil Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwał to nie tylko penetracja. Bardzo nieodpowiedzialny i niebezpieczny pomysł. Do wyrzucenia bo nawet nie ma go jak edytować żeby móc go obronić.

DB

Dominika Banul Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

taka definicja pozostawia duże pole do nadużyć

I

Ita Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nietylko penetracja! Ta definicja jest krzywdzaca i nieprzemyslana.

D

Dararara Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Podana definicja nie jest wystarczajaco pojemna. Nie obejmuje wszystkich czynów, które są gwałtem.

HW

Henryk W Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Taka definicja wyklucza gwałt bez penetracji, np. zmuszenie do seksu oralnego osoby molestowanej czy gwałt na osobie z penisem (mężczyzn, osób niebinarnych, trans...). Jest nielepsza niż aktualna, a zmian utrzymujących status quo, bez poprawy, nie potrzeba.

DU

[deactivated account] Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Szkodliwe zawężenie definicji.

LL

Lucy Lilly Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja. Zmuszanie do molestowania to też gwałt. I co z osobami z penisami? Znacznie rzadziej dochodzi u nich do penetracji. Trzeba też zwrócić uwagę na to, żeby sądy skupiały się na tym, czy ktoś zapytał o zgodę, a nie czy się sprzeciwiano aktywności seksualnej, a teraz tak prawo działa, niestety

PR

Paweł Rogala Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Ta definicja wyklucza osoby z męskimi narządami płciowymi z możliwości bycia ofiarą gwałtu.

JW

Jakub W Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Transfobiczne. Bezsensowne. Uderzające w cismężczyzn i transkobiety. Gwałt to seks bez zgody - koniec, kropka.

J

Julia Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Zastanawiam się czy to rzeczywiście jest nadal strajk kobiet, bo jeśli jest to jestem bardzo zawiedziona, że chcecie ludziom zgotować takie piekło. Gwałt nie może ograniczać się tylko do braku zgody na daną penetracje, ponieważ seks zawiera w sobie różne czynności, do których dana osoba może zostać zmuszona, a które zostały wykluczone w tej absurdalnej definicji.

HZ

Helena Zdrojewska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

DEFINICJA ZAWRTA W KONWENCJI STAMBULSKIEJ JEST ADEKWATNA! GWAŁT TO DOKŁADNIE BRAK ZGODY NA SEKS!!!

G

gronostaj Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

obrzydliwa definicja uderzajaca we wszsytkie osoby posiadajace penisa.

MAJ

Małgorzata Anna Jędruszek Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Po pierwsze, osoby z penisami też da się zgwałcić, a ta definicja ich pomija. Tak samo gwałtem jest dokonanie jakiekolwiek czynnosci o charakterze seksualnym (np. dotykanie miejsc intymnych, zmuszenie do masturbacji). Według tej definicji to już by nie był gwałt. Czyli molestowac już mozna, tak?

Zmiana definicji na taką to bylby jakiś żałosny żart.

AKJ

Adrian Krzysztof Jechowicz Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Zmuszenie do masturbacji to gwałt. Zmuszenie do "pettingu" to też gwałt. Zdjęcie prezerwatywy w trakcie stosunku bez wiedzy drugiej osoby to też gwałt.

A

A. Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Wprowadzenie modelu zgody - super, ale nie tak. Zawężyłyście tutaj definicję do samej penetracji, która jest obecnie w KK jako "obcowanie płciowe". A "inne czynności seksualne"? Ocieranie się czy zmuszanie do masturbacji to nie gwałt? Czy kobieta nie może zostać zgwałcona przez inną kobietę? Czy mężczyzna zmuszony do seksu przez kobietę nie jest zgwałcony? Poza tym, powołujecie się na Konwencję Stambulską, a wybrałyście tylko jedną z trzech liter ustępu 1 artykułu 36.

EW

Ewa Wielgosz Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Powyższa definicja pomija wiele innych czynności seksualnych, do których można zostać zmuszonym, jednocześnie niebędących formą penetracji.

KP

Karolina Pietrzykowska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja!

LK

Leszek Karlik Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja, nie żyjemy w XIX wieku i wiemy o tym, że kobietę można zgwałcić bez penetracji, mężczyznę też można zgwałcić zmuszając do stosunku.

Brak zgody = gwałt. Nie bez powodu tak to jest w konwencji stambulskiej, przeciwko której PiS tak gardłuje. Chcemy być po tej samej stronie co PiS, chcący wypowiedzieć konwencję stambulską?

WWM

wiq wiktor matlakiewicz Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

gwałt to nie tylko penetracja (co chociażby ze zmuszeniem do seksu oralnego?)

NK

Newski Karol Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Ta definicja gwałtu wykreśla męskie ofiary przemocy seksualnej - nie ma nic o zmuszeniu ofiary do penetracji, a zmuszanie mężczyzny do penetracji waginalnej jest jedną z najczęstszych form gwałtu na facecie.

PZ

Paulina Zagórska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja.

KK

Konrad K Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Tragiczne sformułowanie i krok wstecz względem obecnej definicji.

Kompletnie wyklucza gwałt na mężczyźnie, transkobiecie, bądź innej osobie z penisem. Wyklucza również gwałt poprzez stosunek płciowy bez penetracji. Bubel prawny, który w ogóle nie powinien zaistnieć.

P

Paulina Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Ta definicja nie obejmuje gwałtów na osobach z penisami, które odbyłyby się np. poprzez zmuszenie do masturbacji - to nie zostanie uznane za penetrację. To będzie miało fatalne skutki i będzie okropnie niesprawiedliwe.

KN

Kamil Nowakowski Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Wymieniony przepis de facto by legalizował gwałt na facetach i osobach trans.

Jedną z częstszą formą gwałtu jest przynuezenie do penetracji o której ww definicja nie wspomina .

MS

M. S. Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja.

I

IzabelaC21 Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Przecież gwałt to nie tylko penetracja, to jakiekolwiek czynności seksualne wykonane bez entuzjastycznej zgody dwóch dorosłych ludzi. Nie wspominającym o tym, że takie sformułowanie dyskryminuje osoby z penisami, które też mogą zostać zgwalcone, inaczej niż przez penetrację. Dlaczego chcecie zawężać dobrą definicję?

M

Martie Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwał to nie wyłącznie penetracja. Definicja musi uwzględniać ewentualność gwałtu na osobie z penisem oraz inne czynności seksualne.

AD

Anna Dmochowska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja.

IS

Izabela S. Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Taka definicja wyklucza wiele form gwałtu, takich jak gwałt na mężczyznach (i innych osobach posiadających penisa), a także zmuszanie ofiary do masturbacji, ocieranie się o jej genitalia, gwałcenie jej ustami itd. Jako gwałt powinny być określane wszystkie czynności seksualne przeprowadzone bez zgody drugiej strony.

DU

[deactivated account] Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Definicja powinna być możliwie jak najszersza (czy taka przypadkiem w polskim prawie nie jest? Można zmodyfikować art. 197, 198) aby zawierać: inne akty seksualne, przypadek gdy to "strona aktywna" jest gwałcona (np. zmuszana do penetracji kogoś innego), brak zgody zamiast braku niezgody. Nie wiem kto nad tym pracuje ale chyba brak tam policy specialist która/y by konsultował/a te pomysły z kosmosu np. z osobami trans.

Z

Zuzana Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to czynność seksualna bez świadomie wyrażonej zgody. Powyższa definicja jest bardzo okrojonym fragmentem konwencji i nie zawiera w sobie wszystkich rodzajów gwałtu.

EC

Ewelina Chmurska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Proszę o konsultację definicji ze specjalistami w dziedzinie seksuologii

IE

Ireth Eylein Sat 26 Dec 2020

Raczej źle

Brak uwzględnienia innych czynności seksualnych

AL

Agata Liberska Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja

G

Gabe Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

to nie jest definicja z konwencji

A

Ada Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Wyklucza wiele sytuacji

N

Niko Sat 26 Dec 2020

Zdecydowanie źle

gwałt nie musi polegać na penetracji

AO

a-pile of-owls Sat 26 Dec 2020

Raczej źle

Definicja jest niepełna. Wymienione czynności na pewno są gwałtem, ale należy też uwzględnić sytuacje w których nie dochodzi do penetracji

M

Magdalena Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Nowa definicja jest gorsza. Nie uwzględnia gwałtu na mężczyznach, ale również wielu innych rodzajów seksu, które nie polegają na penetracji.

D

Dozzy 9 Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Wedle nowej definicji gwałtem nie jest np:

 • zmuszenie kogoś do zgody za pomocą manipulacji/siły fizycznej/zależności finansowej

 • wykorzystanie czyjegoś penisa do zaspokojenia własnych potrzeb bez zgody tej osoby

 • masturbacja drugiej osoby

Czy naprawdę zależy wam na zwiększeniu ilości legalnych gwałtów? Nie tylko penetracja świadczy o gwałcie.

A

Aleksandra Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Uważam że definicji gwałtu z konwencji stambulskiej nie powinno się zmieniać, jest dobra. Po za tym, gwałt to nie tylko penetracja - zmuszanie do masturbacji, gwałt oralny, gwałt na mężczyznach, trans kobietach i osobach niebinarnych TO TEŻ GWAŁT.

JW

Jerzy Wilczek Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

po co wylaczac czesc czynnosci seksualnych z definicji

J

joasia Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z gwałtem. dlaczego mamy dostosowywać definicję gwałtu do znikomej znajomości spraw seksualnych przez społeczeństwo? brak wiedzy nie stanowi o braku odpowiedzialności. definicja powinna być przygotowywana przez zespół seksuologów i prawników. mam nadzieję, że to tylko testowa próba, a nie rzeczywisty zamiar sformułowania tej kwestii.

J

Jamnik Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Proponowana poprawa wyklucza ofiary zmuszone do penetracji sprawcy (zarówno penisem jak i przedmiotem) oraz inne wymuszone czynności seksualne nie uwzględniające penetracji (stosunek oralny, ściągnięcie prezerwatywy bez wiedzy partnera_ki itd.)

KK

Kasia Krotki Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Definicja jest zbyt wąska, nie tylko penetracja jest gwałtem.

EM

Ewa Marciniak Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Zgwałcenie powinno opierać się na braku zgody. Wprowadzenia w definicji zgwałcenia pewnego wyliczenia czynności, które stanowiłyby czyn skutkuje kazuistyką i wykluczeniem pozostałych możliwości. Prowadzi do wykluczenia np. osób, które nie zostały zgwałcone penetracyjne.

MD

Monika Dubińska Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to KAŻDA czynność seksualna wykonana bez świadomej zgody osoby nie zależnie od rodzaju tej czynności czy posiadanych genitaliów.

M

Marianna Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

gwałt nie musi polegać na penetracji

DZ

Dagmara Zając Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to nie tylko penetracja, ale wszystkie czynności seksualne, podjęte bez zgody jednej osoby!

R

Rosomak Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Co to za definicja gwałtu, która mówi wyłącznie o penetracji, a co z innymi czynnościami seksualnymi bez zgody jednej osoby. Czyli znowu tylko kobiety mogą być zgwałcone, a co z mężczyznami czy osobami transpłciowymi? 😠 OSK robisz to źle

A

Aga Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Powinny zostać uwzględnione inne czynności seksualne, nie tylko penetracja.

AM

Ada Milewska Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt nie jest tylko wtedy, gdy dochodzi do penetracji. Definicja powinna być dużo szersza.

FM

Filip Marcjasz Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Dobre powody, złe wykonanie. Przedstawiona definicja nie pokrywa nawet bycia zmuszonym do tzw handjoba. Oprócz tego kazanie ofierze się rozebrać lub rozebranie jej bez jej zgody powinno być słusznie nazwane gwałtem. Zmuszenie osoby do masturbacji, kazanie jej wziąć substancji, przeprowadzenie na niej zmian cielesnych... wiele sposobów gwałtu niepokrytych przez tą definicję. Od nowa ją napiszcie i głosujmy raz jeszcze. Zmiana definicji gwałtu jest bardzo ważna.

SG

Sandra Grzelaszyk Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Ta definicja jest niedokładna. W KK art.197 mówi o wymuszonym obcowaniu płciowym. Obcowanie płciowe to nie tylko penetracja ciała ale również wszelki bezpośredni kontakt z narządami płciowymi osoby. Trzeba też pamiętać, że zgwałcenie ma miejsce niezależnie od tego czy narządy płciowe osoby wymuszającej ten akt są zaangażowane.

KS

Kajetan Srokosz Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Ta definicja zawęża zakres osób mogących podlegać gwałtowi w stosunku do obecnej (wyklucza osoby trans z penisami a także cis mężczyzn-gwałt w przypadku takich osób nie zawsze musi wiązać się z penetracją)

NT

Natalia Tomaszewska Sun 27 Dec 2020

Zdecydowanie źle

a co z osobami z penisami, kiedy ktoś urzyje ich narzędzia bez ich zgody? według ten definicji nie byłby to gwałt... obrzydliwe

EM

El Mar Sun 27 Dec 2020

Raczej źle

Lepiej oddaje to definicja zgwałcenia: "zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się INNEJ CZYNNOŚCI SEKSUALNEJ lub wykonania takiej czynności przez jedną lub wiele osób, posługujących się siłą fizyczną, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę."

Łucja Mon 28 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Definicja nie może pomijać przypadków, w których np. mężczyzna zostaje wykorzystany przez kobietę oraz musi uwzględniać warunki, które muszą być spełnione, aby zgoda danej osoby na stosunek była ważna

J

Jan Tue 29 Dec 2020

Zdecydowanie źle
J

Jan53 Tue 29 Dec 2020

Zdecydowanie dobrze

W 1991 roku kiedy byłem w Kanadzie, rozpoczęto pracę nad definicją gwałtu. Jednym z przypadków był gwałt małżeński. Uznano, że kobieta na każdym etapie kobieta może żądać zaprzestania. Wówczas polskie środowisko zareagowało mniej więcej jak Andrzej Lepper. No jak można zgwałcić żonę ? Niestety takie wzorce mieliśmy w Polsce. Jestem za ściganiem wszelkich przejawów przemocy seksualnej w jakiekolwiek formie. Gwałt to TRAUMA na całe życie.

P

Piotr Tue 29 Dec 2020

Zdecydowanie źle

Gwałt to każda czynność seksualna bez zgody obydwu stron.

DU

[deactivated account] Tue 29 Dec 2020

Zdecydowanie dobrze

Od aktualizacji definicja bardzo mi się podoba.

M

Mateusz Tue 22 Dec 2020

W sytuacji a) kobieta jest w szoku/jest nieasertywna/czuje się zagrożona to się sprawdzi.Będzie pogwałceniem praw w sytuacjach b)kobieta nie wie czego chce i nie hamuje inicjacji, potem to interpretuje jako gwałt i c)kobieta chce seksu, ale wykorzystuje to jako środek manipulacji, że nie wyraziła werbalnej zgody. Czy przez gwałcicieli i ze strachu przed nimi, chcecie zabić magię seksu i tego, że nie jest i nie będzie inicjowany przez podpis czy deklarację?Trenować asertywność by powiedzieć "nie" można przez darmowe treningi/terapie organizowane przez gminy. By szanować prawa kobiet nie trzeba gwałcić praw mężczyzn. Trzeba zaostrzyć kary za gwałt, by izolować gwałcicieli, usprawnić działanie sądów, przeprowadzać szkolenia z kompetencji miękkich policjantom, pracownikom służby zdrowia a jeśli ktoś doswiadczy gwałtu iść na terapię, nie zganiać niewinnych mężczyzn wraz z winnymi dla własnego bezpieczeństwa do więzień. Realia życia są takie, że w niektórych sytuacjach nie da się skazać kogoś winnego z braku dowodów i należy się z tym pogodzić.

A

Aldona Tue 22 Dec 2020

Troche twoje rozwiązanie jest nie sprawiedliwe.
"(...)w niektórych sytuacjach nie da się skazać kogoś winnego z braku dowodów i należy się z tym pogodzić. " Zgadzam, że należy w takim zapisku uwzględnić również możliwość wykorzystywania drugiej strony i należy ten problem skutecznie zwalczyć jeszcze w jego zarodku.
Jednak twoja wypowiedź równie dobrze mogłaby być napisana w następujący sposób:
" no trudno laski, musicie jakoś z tym żyć, że można was zgwałcić, a sprawcom nic nie zrobicie bo nie macie dowodów, no trudno. Ale stawiać nas mężczyzn w niekomfortowej sytuacji jest nie fair." No to jak w końcu? Pomagamy tym kobietom, czy nie do cholery? Ba, gwałtu nie doświadczają wyłącznie kobiety. Ten zapisek, również ma chronić mężczyzn.

Gadanie o zabijaniu "magii seksu" jest okropnym pieprzeniem. Obie strony powinny wyrazić chęć do odbycia stosunku, a magia niech się dzieję potem. Niestety, seks to nie masturbacja, ani fantazja, którą toczymy w głowie, tylko działanie z druga osobą, którą można łatwo skrzywdzić. Jeżeli powiedzenie sobie w prost czego sie chce, niszczy "magie seksu", proponuje zostać na pornhubie.

Trenować asertywność można. Zgadzam się. Tak samo, można przegadać z psychologiem o ludziach, aby wiedzieć z kim się idzie do łóżka i uniknąć psychopatów i psychoaptek, którzy mogliby taki zapisek wykorzystać przeciwko nam. Brzmi głupio i nie rozwiązuję problemu? Oczywiście, że tak. Tak samo jak twoja propozycją o ćwiczeniu asertywności.

Tak jak wspomniałam wyżej. Zgadzam się z tym, że niestety o ile zapisek może ochronić przed gwałtem, to przed wykorzystaniem drugiej strony już nie do końca, bo niestety takie rzeczy też się dzieją. Należy wprowadzić takie prawo, które będzie uwzględniało obie strony.

EK

Edward Kasalovitz Tue 22 Dec 2020

Koles, gdy kobieta chce sexu, to sama sie za ciebie bierze, szybciej oddycha, zrenice sie powiekszaja, cale jej cialo i glos sa podniecone, a miejsce jest bezpieczne, w ktorym nikt nie przeszkadza. Gros mezczyzn w tym kraju jest tak zapozniony i tak egoistyczny, ze skupia sie tylko na sobie, a nie orgazmie (czy w ogole przezyciach) kobiety. Dlatego potrzebna im taka lopatologiczna ustawa - zeby cos wlecialo do zakutych lbow.

TJ

Tomek Jędrzejczyk Tue 22 Dec 2020

b) jeżeli nie wie czego chce to oznacza, że NIE chce - proste ? c) żartujesz chyba?! :) XD. wyraża zgodę lub nie - . Jeżeli chce to wyraża zgodę i nie ma żadnych możliwości manipulacji :) tym bardziej w przypadku kiedy zgody nie udzieliła. Nie widzę tu żadnego zagrożenia dla jak to wyraziłeś "praw mężczyzn", a praw kobiet trzeba przestrzegać, a nie tylko "szanować". Ba, stwierdzę wyraźnie (jako facet z krwi i kości,), że jest to przepis , który chroni MNIE przed wszelakimi pomówieniami i manipulacjami. Natomiast ktoś kto w magię seksu nie jest w stanie wpleść prostego pytania o zgodę po prostu nie zasługuje na to by się nim cieszyć.

AA

AS Andrzejewski Wed 23 Dec 2020

Uważam, że przede wszystkim brak zgody na seks powinien zostać wyrażony PRZED rozpoczęciem stosunku (nie gry wstępnej, tylko samego stosunku), żeby uniknąć sytuacji, że jedno z partnerów rozmyśli się w trakcie i oskarży drugie o gwałt albo próbę gwałtu.

M

Mateusz Wed 23 Dec 2020

Wiem, że moja wypowiedź brzmi na bardzo uproszczoną i będzie teraz też, bo nie da się streścić w komentarzu przeżyć kogoś przez kilka lat. Mówię tutaj o pogodzeniu się w imię dobra osoby pokrzywdzonej, gdyż takie sytuacje się zdarzają, gdy mimo próby wywarcia kary nie udaje się tego zrobić. Wtedy można próbować się z tym pogodzić (z potrzebną pomocą i czasem często), lub nadmiernie koncentrować się na tym przez lata, że nie ma sprawiedliwości na tym świecie. Temida jest ślepa nie bez powodu i ten kto widział praktykę działania sądów ogółem, wie że tak jest.

Z tą magią seksu znowu brzmi podobnie pewnie, ale jak najbardziej dążenie do wymuszenia zgody werbalnej "chcę seksu" lub pisemnej w momencie szczytu napięcia seksualnego, będzie je zabijać. Gwałty są też w związkach, więc wtedy trzeba za każdym razem pytać i zgadzać się werbalnie/pisemnie? I oczywiście, że można powiedzieć czego się chce a czego nie tymbardziej. Można też to pokazać, zasugerować itd. Jednak nakaz mówienia pod groźbą kary więzienia... dajcie spokój. We Francji wprowadzono jakiś czas temu zakaz zaczepiania kobiet na ulicach i proszenia o numer telefonu przez natrętnych imigrantów - jednocześnie zakazując akcji z filmów romantycznych. Podobne działanie spowodowane zniesmaczeniem żony Macrona.

Co do psychologów to zachęcam i oczywiście, że rozwiązuje problemy. Po to są psycholodzy/psycholożki.

Zgadzam się, że zapis powinien chronić obie strony, tylko czy tak nie jest obecnie?

M

Mateusz Wed 23 Dec 2020

Edward - cieszę się z Twoich udanych stosunków :) kwestia orgazmu i egoizmu nie ma nic do przepisów...

Tomek - jeżeli nie wie czego chce to nie wie - proste? zazdroszczę prostoty patrzenia na świat - pewnie to łatwiejszy życie. Przykre jest, że teraz musimy walczyć ze skrajną prawicą w naszym Państwie, za jakiś czas trzeba będzie walczyć ze skrajną lewicą taką jak prawdopodobnie przedstawiasz, dlatego zachęcam do balansu, zdrowia i nie bycia skrajnym. Prawa kobiet i mężczyzn powinny być przestrzegane. Manipulacje są i będą jeszcze skuteczniejsze przy promowanej wizji przepisu. Wjeżdżanie na męskość, prześmiewanie, nie wychodzenie ze swojej perspektywy, decydowanie kto powinien czym się cieszyć a czym nie - może Ty nie powinieneś uczestniczyć w dyskusjach i głosowaniach tego typu?

Panowie - jest coś takiego jak komunikacja werbalna i niewerbalna (większościowa), pewność i niepewność co do podejmowanych decyzji i są jeszcze doświadczenia innych. Niech zostanie ta niewerbalna jako legalna, ok? :p Gwarantuje Wam, że świat nie jest taki czarno-biały jak go widzicie, seks nie zawsze wygląda tak jak go opisałeś Edward. Będziecie współwinni wielu niesprawiedliwym skazaniom i wzbudzaniu lęku swoim inwigilacyjnym przepisom jeśli coś takiego wejdzie w życie. Nie wiem czy Wy w ogóle wiecie o czym tutaj się głosuje...

EK

Edward Kasalovitz Wed 23 Dec 2020

W kazdym momencie mozesz sie rozmyslic.

EK

Edward Kasalovitz Wed 23 Dec 2020

To sie godz z przemoca seksualna wobec siebie, ja nie mam zamiaru. Co to w ogole jest za rada: kobiety, pogodzcie sie ze was gwalcimy? A jak ja cie zgwalce i nie zostawcie sladow, tez sie pogodzisz? Czy ci leb zryje na cale zycie?

AA

AS Andrzejewski Thu 24 Dec 2020

To może zamiast zgody powinna liczyć się odmowa? Może będziemy zakładać, że jeśli druga osoba nie odmówiła, to znaczy że się zgadza. Tylko co z osobami, które nie kontaktują (np: pijanymi) i nie mogą odmówić, ani wyrazić zgody?