Loomio

Commons Transitieplan: VOEDSEL

TDG
Thomas de Groot Public Seen by 7

Voedsel is veel meer dan wat je bij de supermarkt koopt. Het kan ons dichter bij elkaar brengen, het draagt cultuur en geschiedenis in zich, en het speelt een bepalende rol in de klimaatcrisis. Om een goed Amsterdams Commons Transitieplan te schrijven kun je niet zonder een hoofdstuk over voedsel, in de breedste zin van het woord: landbouw, samen eten, verspilling, burenzorg en transport: het valt allemaal op z'n plek als je voedsel als commons ziet.

Het gesprek daarover vindt hieronder plaats, dat is leidend voor het schrijf- en redactieproces van de ruwe draft die als startpunt kan dienen voor ons gezamenlijk schrijfproces.

Hoe draag je bij en schrijf je mee?

1) Lees de ruwe draft.

2) Heb je een voorstel voor een aanpassing of toevoeging? Maak het voorstel hieronder met behulp van de Proposal-knop. Kies bij Options voor 'Consent, Abstain, Objection'. Belangrijk: laat zien op welke paragraaf je voorstel van toepassing is en wees beknopt en concreet.

3) De andere co-auteurs en commoners geven input op je voorstel. Bezwaren (Objections) tellen alleen met een goed argument. Als er geen bezwaren meer zijn, bereiken we consent.

4) Bij consent doe jij, de voorsteller, zelf de aanpassing in het tekstdocument Voedsel en koppel je terug wanneer je dat gedaan hebt. De co-auteurs doen een definitieve check.