Missbelåtna gruppmedlemmar samlade runt ett stökigt bord i ett försök att samarbeta.

Att fatta bra beslut med din grupp behöver inte vara svårt.

Glada gruppmedlemmar samlade kring en glödlampa och hållande i utrustningar och anslutna med sammanvävda trådar

Med Loomio kan du fatta beslut utan en massa meddelanden och möten.

Starta en fri grupp
Loomio på persondator och Android enheter.

Loomio är en plats för din grupp att ta beslut tillsammans.

Samling

Samlar rätt personer med rätt information. Tillgänglig, lätt att använda, anpassningsbar, med många möjligheter för integritet och säkerhet.

En grupp samlad kring ett problem.

Diskussion

Har klara aktuella samtal. Håller sig till ämnet, behandlar de rätta frågorna och sorterar bort det oväsentliga. Utarbetat för konstruktivt samarbete.

Grupp som delar information och framför åsikter med färgade pratbubblor.

Förslag

Visuella sammanfatningar gör det lätt att snabbt förstå var var och en befinner sig och varför. Eller ta direkt tag i frågeställningen och sätt igång att skapa förståelse hos alla.

Grupp samlad kring en tårtbitsgraf, som visar läget med färgade pratbubblor.

Besluta och agera

Ernå ett klart resultat för varje förslag, inom den tidsram du satt. Var och en blir blir informerad om resultaten, så att du kan fortsätta och utverka planer tillsammans.

Gruppen signalerar start med armarna i vädret.

Försök nu

Starta en fri grupp

Snabbt, inkluderande och effektivt blir i fortsättningen det normala.

Vica Rogers

Produktiv vid möten och däremellan.

Mellan möten kommunicerade vi med e-post, men mycket sällan kom vi till ett beslut. Med Loomio får vi möjlighet att ha diskussioner samt fatta beslut. Om du har många frågor att diskutera vid ett möte kan du säga "Vi kan besluta detta med Loomio i stället". Detta gör möten där alla deltager mer effektiva.

— Vica Rogers

Läs mer hur en kommunal församling i England arbetar mellan möten för att skapa en mer demokratisk organisation...

Jacqui Graham

Öka personalens engagemang och tillfredsställelse

Loomio ändrar på ett grundläggande sätt personalens tillfredsställelse och engagemang. Det verkar på ett naturligt sätt utveckla gruppen och i verkligheten är det gruppen själv som åstadkommit detta.Vad kan du mer begära som gruppledare?

— Jacqui Graham

Läs mer hur en stor organisation i Nya Zeeland använde Loomio för att engagera personalen i beslutfattandet..

Kevin Davies

Inbegrip medborgare och andra intressenter i överläggningar

Deltagarna talade med såväl oss som med varandra. De använde Loomio för att tala om vilka problem de hade upplevt och vad de önskade att den Welshiska regeringen skulle göra åt detta. Genom att använda Loomio ökade vår kommittés möjligheter att förbättra tillfredsställelsen och effektiviteten i hela arbetet.

— Kevin Davies

Läs mer hur kommunrådet för Wales använde Loomio för att rådslå med brukare och leverantörer...

Francesca Pick

Skala upp en samarbetande gemenskap globalt

You need to be able to create trust. People want to understand what’s going on. There’s a need for documentation: being able to show this decision was made, it was agreed by everyone. And it’s great for new people that join to be able to see what has been discussed already. It’s really critical to become more of a learning organisation.

— Francesca Pick

Read more about how OuiShare, a large social movement spanning countries, uses Loomio to operate transparently and collectively….

Tony Carne

Distansbaserat samarbete för distribuerade team

When you knock off at the end of the day the conversation continues through the different time zones, meaning you get closer to a decision even as you sleep. That speeds everything up and increases the accuracy of getting the decision right the first time. In the startup world, that combination is gold.

— Tony Carne

Read more about how a business with staff from Australia to Vietnam to Canada uses Loomio to collaborate as a team…

Every feature of Loomio helps your group discuss, decide, and move forward. It’s different from polling, surveys, or social networking.

Välj vem som behöver bestämma vad.

The process of getting onto and using Loomio helps you clarify how decision making happens in your organisation. Groups can be public or private, with subgroups with fine-grained privacy controls.

Gör bättre än att majoriteten styr.

Loomio uses a simple decision-making framework designed for constructive deliberation. Don’t settle for conflict - work together to find the best solution.

Iterera förslag för att utveckla ditt tänkande.

Making decisions together can be powerful, even when an initial proposal doesn’t gain consensus. Work through disagreements to evolve and synthesise new solutions.

Deadlines driver momentum.

Loomio proposals are time-bound to ensure your group can move ahead without stalling. Everyone knows the time frame to have their input, with automatic reminders before deadlines.

Var produktiv utan möten.

Kontinuerliga konversationer utan att vara i samma rum. Få mer gjort online, så att du kan använda värdefull mötestid för vad som behöver hända ansikte mot ansikte.

Notifikationer håller dig informerad.

Customisable notifications mean everyone gets the information they need (and not the information they don’t).

Automatiskt arkiv för beslut.

With Loomio, meeting notes write themselves. You’ll have a searchable archive of every decision, recording who was involved and the key points, and the final outcome.

Delta genom e-post eller mobil.

Loomio works where you work. If you prefer sticking to your email inbox, you can participate that way. And you can access the app on all kinds of devices.

Tillgängligt och Flerspråkigt.

Loomio is available in more than 30 languages, and has automatic in-line translation. It’s designed with accessibility in mind, and works great with assistive technology like screen readers.

Om oss

Loomio is open source software, built by a worker-owned cooperative social enterprise. We are based in Aotearoa New Zealand, and are part of the Enspiral Network.

We believe that more groups practicing effective, inclusive decision-making can change organisational dynamics at a global scale. Loomio exists to make it easy for anyone, anywhere, to participate in decisions that affect their lives.

Find out more about our team, our story, and our purpose and values…

Loomios team - april 2016

Försök nu

Starta en fri grupp